Znowelizowane MSR-y zmienią zasady ujmowania przychodu

Według Dziennika Gazeta Prawna, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości pracuje już nad międzynarodowym standardem rachunkowości, który ma na celu zmianę zasady rozpoznawania przychodu. Standard ma wejść w życie w 2011 roku i wówczas zastąpi MSR 18 oraz MSR 11.

Momentem ujęcia przychodu będzie przejęcie kontroli nad zamówionym towarem lub wykonywaną usługą. Przy ustaleniu wysokości przychodu trzeba będzie uwzględnić m.in. prawdopodobieństwo, z jakim kontrahent dokona zapłaty.

źródło: http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,11403,nowe-msr-y-zmienia-z...