W Urzędzie Skarbowym będzie możliwa rejestracja firmy

Wniosek o rejestrację firmy będzie można złożyć albo w formie elektronicznej albo papierowej. - tak przewiduje nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zakłada również usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która startuje 1 lipca.

Jeżeli wybierzemy wersję papierową to będziemy mieli do wyboru wizytę w urzędzie gminy lub w urzędzie skarbowym. Zgłoszenie w urzędzie skarbowym pozwoli jednocześnie wybrać formę opodatkowania.

Możliwe będzie przedłożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz innych dokumentów podatkowych niezbędnych w procesie rejestracji działalności gospodarczej. Dodatkową korzyścią będzie możliwość uruchomienia systemu informatycznego wspierającego przygotowanie wniosku EDG-1, z wykorzystaniem danych posiadanych przez administrację podatkową.

źródło: http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,11404,rejestracja-firmy-be...