Tylko 30% Przedsiębiorców składa sprawozdanie do KRS

W celu zabezpieczania obrotu gospodarczego przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązek składania w sądach rejestrowych zatwierdzonych sprawozdań finansowych za każdy rok obrotowy. Ma to zapewnić jasność i przejżystość oraz łatwy dostęp do danych weryfikujących wiarygodność kontrahentów.

Realia są zupełnie inne. Jak wynika z publikowanych w mediach informacji, sprawozdania składa ok. 30% przedsiębiorców, i to głównie ci, którzy są poddawani instytucjonalnemu nadzorowi (banki, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele, spółki notowane na GPW). Obowiązku tego nie przestrzegają liczne prywatne osobowe spółki kapitałowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, a zgrozą jest, że także liczne kancelarie prawnicze. Z każdym rokiem sytuacja się pogarsza.

Za niewywiązywanie się z obowiązku składania sprawozdań nie ma praktycznie żadnych sankcji - w powszechnej opinii sądy rejestrowowe nie kontrolują należycie realizacji omawianych obowiązków i nie korzystają z możliwości stosowania kar grzywny za naruszenie przepisów. Gdy stosuje kary grzywny, są one na tyle niskie, że nierzetelnym przedsiębiorcom opłaca się kary płacić i nadal sprawozdań nie składać, aby nie upubliczniać swojej kondycji biznesowej.

Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega problem nieterminowego składania sprawozdań finansowych do sądów rejestrowych. Kontrola nadkładania kar za brak sprawozdań oraz zawiadamiania organów ścigania jest jednym z kierunków nadzoru nad działalnością sądów powszechnych przewidzianych w 2010 r. Wg odpowiedzi Ministra oznacza to, że w bieżącym roku zostaną przeprowadzone lustracje w tym zakresie w niemal wszystkich wydziałach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego na terenie kraju.

źródło: www.podatki.biz