Spółka może ponieść karę za niezłożenie sprawozdania do KRS

Jeżeli spółka nie złoży sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym, może zostać ukarana grzywną. Według Specjalisty Dziennika Gazety Prawnej, niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karą grzywny lub ograniczenia wolności od 1 do 12 miesięcy. Jednak w praktyce odpowiedzialność z tego tytułu sprowadza się do sankcji grożących za niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego w sądzie, która wynika  z ustawy o krajowym rejestrze sądowym.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie dokumenty nie zostaną złożone, sąd nakłada grzywnę w wysokości przewidzianej w kodeksie postępowania cywilnego.
W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 1 tys. zł. Grzywna w tej wysokości może zostać wymierzona trzykrotnie. W przypadku gdy trzykrotne nałożenie grzywny nie przyniesie efektu, sąd może ponawiać jej nakładanie i ostatecznie ustanowienić kuratora dla osoby prawnej, co w konsekwencji może doprowadzić do jej likwidacji, zaś w przypadku spółki osobowej sąd rejestrowy może orzec o jej rozwiązaniu.

 

żródło: http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,11830,spolka-zaplaci-za-br...