Spółkę z o.o założymy w 24 godziny

23 listopada rząd przyjął pakiet ułatwiający życie przedsiębiorcom.

Zmiany dotyczą głównie Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrez Sądowym i Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można założyć na dwa sposoby: tradycyjnie i w sposób uproszczony.

Sposób uproszczony o roboczej nazwie S24 będzie dawał możliwość załozenia spółki w 24h pod warunkiem:

- skorzystania z udostępnionego wzorca zawarcia umowy spółki z o.o dostępnego w Internecie – wspólnicy, którzy zechcą skorzystać z uproszczonej procedury, będą musieli się nim posłużyć jako instrumentem prawnym (nie będzie możliwości ingerencji w treść wzorca umowy);

- skorzystania z formularza wniosku rejestrowego i listy wspólników dostępnych w specjalnym systemie teleinformatycznym - podpisywane będą podpisem elektronicznym;

- przesłania wniosku rejestrowego oraz umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i listy wspólników do sądu drogą elektroniczną;


Wniosek o wpis spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy sąd rejestrowy rozpozna w terminie jednego dnia od daty jego wpływu (stąd nazwa potoczna S24);

Dla umowy spółki z o.o., tworzonej w tzw. trybie S24, zniesiono wymóg sporządzenia w formie aktu notarialnego;

Zmiany, które będą dotyczyć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, mają wejść w życie 1 stycznia 2012 roku

źródło: www.podatki.biz