Rejstracja spółki z o.o. w 24 godziny.

Planowana nowelizacja kodeksu spółek handlowych ma przynieść zmiany na kilku płaszczyznach. Wprowadzona zostanie możliwość rejestrowania spółek z o.o. online. Termin (jedynie instrukcyjny) na rozpatrzenie wniosku o wpis spółki do KRS zostanie skrócony do 24 godzin. Co więcej e-rejestracja spółki z o.o. nie będzie wymagała wpłaty kapitału zakładowego przed rejestracją spółki.

 

Niemiej jednak, szybka rejestracja będzie możliwa jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca zaakceptuje standardowy i zarazem niemożliwy do zmodyfikowania na tym etapie (z wyłączeniem wyboru wariantów dopuszczonych przez program) wzorzec umowy spółki. Wzorzec ten będzie określony na podstawie aktu wykonawczego do ustawy wydawanego przez ministra sprawiedliwości. Zmiana umowy spółki zarejestrowanej w szybkim trybie będzie możliwa, ale dopiero po jej zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy. Pierwsza i kolejne zmiany umowy spółki wymagać już będą tradycyjnej formy aktu notarialnego.

 

Zawarcie umowy spółki nastąpi po wypełnieniu formularza umowy spółki online i opatrzeniu umowy podpisem elektronicznym.

 

Co ważne, kapitał zakładowy spółek tworzonych online wymagać będzie pokrycia wyłącznie wkładami pieniężnymi, w terminie siedmiu dni od wpisania spółki do KRS. Istotne jest, że brak uiszczonego kapitału w chwili rejestracji wymaga ujawnienia zarówno w rejestrze przedsiębiorców KRS, jak i w pisemnych oświadczeniach spółki. Szybka rejestracja spółki wyeliminuje instytucję spółki w organizacji.

 

Nowe przepisy wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2012. Niestety zmiany w kodeksie spółek handlowych wymuszają też zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Podmiotów zakładających spółkę za pomocą systemu teleinformatycznego nie będzie obowiązywała zasada "jednego okienka", co oznacza, że korzystając z szybkiej rejestracji spółki wnioski do urzędu statystycznego oraz skarbowego i ZUS przedsiębiorca będzie musiał składać we własnym zakresie, bezpośrednio do tych urzędów.

 

Źródło: http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,11847,spolka-z-oo-nawet-w-...