Ministerstwo Gospodarki zapowiada walkę z odmiennymi interpretacjami przepisów

"Izby skarbowe w naszym kraju, na analogiczne pytania podatników udzielają czasami sprzecznych odpowiedzi. Minister Gospodarki, aby ograniczyć ten problem, zapowiedział, iż obywatele i przedsiębiorcy będą mogli występować do Ministra Finansów o zmianę indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych.

Jest to część propozycji, zawartych w założeniach projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Resort gospodarki analizuje w tej chwili uwagi, nadesłane do projektu w ramach konsultacji międzyresortowych oraz społecznych.

 

Mają zostać również wprowadzone inne zmiany, między innymi możliwość występowania o ogólne interpretacje podatkowe. Takie wnioski mogłyby składać organizacje pracodawców jak i izwiązki zawodowe. We wniosku powinny się znaleźć takie informacje jak: konieczność dokonania interpretacji ogólnej oraz przedstawiać stan faktyczny i prawny, zaś rozpatrzenie wniosku nie powinno przekraczać 30 dni. Dzięki temu rozwiązaniu jedna interpretacja podatkowa dotyczyłaby np. całej branży. Dodatkową korzyścią byłoby to, że firmy mogłyby uzyskiwać interpelacje bez konieczności przekazywania swoich danych administracji podatkowej".

 

 

źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/16_13756.htm?idDzialu=16&idArtykulu=13756