Lista zadań Urzędów Kontroli Skarbowej na 2011 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało listę zadań urzędów kontroli skarbowej na 2011 r.

Pośród wszystich spraw, którymi mają się zajmować urzędy, znalazły się między innymi takie zadania jak badanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków, kładąc nacisk na podatek akcyzowy, zwłaszcza w obrocie paliwami płynnymi,a także podatku od towarów i usług w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

Ponadto Ministerstwo Finansów opublikowało wyniki działalności kontroli skarbowej za 2010 r. W dokumencie stwierdzono m.in. 1-proc. spadek liczby kontroli ogółem, w tym 4-proc. spadek kontroli dotyczących podatków, przy jednoczesnym wzroście o 0,5 proc. liczby kontroli, w których stwierdzono uszczuplenia podatkowe, w porównaniu do wyników uzyskanych w 2009 r.

W najbliższych latach działania kontroli skarbowej powinny się koncentrować na zapewnieniu skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, przyczynianiu się do poprawy zarządzania i wydatkowania krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Źródło: http://www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/16_13258.h...