Lekarze współpracujący z NFZ oraz prawnicy świadczący pomoc z urzędu nie muszą wydawać paragonów.

Z dniem 1 maja 2011r. lekarze i prawnicy nie są już zwolnieni z obowiązku wydawania paragonów. Jednak kasę musi posiadać tylko ten, kto świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zatem jeśli np. adwokat obsługuje tylko firmy, to nowy obowiązek w ogóle go nie dotyczy.

 

Co jednak zrobić, jeśli wpadnie mu tzw. urzędówka. Sprawą zajęła się Izba Skarbowa w Poznaniu (interpretacja nr ILPP2/443-449/11-4/S J). Według jej opinii usług obrony prawnej z urzędu nie trzeba ewidencjonować w kasie. Wykonywane są bowiem na zlecenie sądu. Korzystające z pomocy prawnej osoby fizyczne nie uczestniczą w procesie rozliczenia świadczenia.

 

Sytuacja wygląda podobnie u lekarzy rozliczających się z NFZ (interpretacja IS w Warszawie, nr IPPP2/443-560/11-4/KOM). Wykonują oni usługi zdrowotne na podstawie zawartej z funduszem umowy. W związku z tym zdaniem izby to fundusz jest nabywcą usługi, gdyż w całości ją finansuje. Medycy nie muszą więc rejestrować obrotu w kasie. Istotne jest bowiem to, kto nabywa daną usługę, a nie to, kto ją faktycznie odbiera.

 

Źródło: http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,12922,kasa-jest-niepotrzeb...