Kolejna modernizacja cudzego lokalu stanowi stratę

Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym, zlikwidowana w związku z podjęciem ponownych prac modernizacyjnych, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

 

Pewna Spółka zajmuje się sprzedażą m.in. odzieży w lokalach wynajmowanych na podstawie długoterminowych umów. Samodzielnie modernizuje i urządza lokale, a wydatki poniesione na te cele traktuje jako inwestycje w obcych środkach trwałych, dokonując od nich odpisów amortyzacyjnych.

 

Wartość swoich inwestycji zalicza do kosztów uzyskania przychodów przez dziesięć lat. Planuje jednak przeprowadzić przed upływem tego okresu ponowną modernizacje tych sklepów, które otwierała jako pierwsze. We wniosku o wydanie interpretacji pytała o możliwość zaliczenia niezamortyzowanej części nakładów inwestycyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

 

Spółka uważa, w związku z ponownym podjęciem prac budowlanych w sklepach, niezamortyzowaną wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na ich pierwotną modernizację może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu zakończenia likwidacji tej inwestycji, na podstawie protokołu fizycznej likwidacji.

 

Ze zdaniem spółki zgodziłą się Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 4 marca 2011 r. (IPPB5/423-93/11-2/RS). Straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych, spowodowane zdarzeniami niezwiązanymi ze zmianą rodzaju działalności, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu w dacie poniesienia. Likwidacja powinna zostać ujęta w księgach, a strata nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów przed tym momentem.

 

Źródło: http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,11828,ponowna-modernizacja...