Już można założyć firmę nie ruszając się z domu!

Od 1 lipca 2011 r. można, nie ruszając się z domu, zarejestrować działalność gospodarczą i załatwić przez Internet sprawy ZUS-owskie i podatkowe. Umożliwi to wchodząca w życie ustawa dotycząca likwidacji barier w administracji.

 

Dzięki ustawie została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Najważniejszym zadaniem CEIDG będzie ewidencjonowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz udostępnianie wybranych informacji o nich. Będzie to elektroniczna baza przedsiębiorców prowadzona przez ministra gospodarki.

 

Za pomocą jednego wniosku będzie można nie tylko zarejestrować firmę, ale także zgłosić płatnika składek ZUS, urzędu skarbowego oraz uzyskać REGON w GUS. Taki wniosek musi być opatrzony albo kwalifikowanym e-podpisem, albo profilem zaufanym. Ten zaś jest powszechnie dostępny w urzędach skarbowych.

 

Strony dostępu pod adresami: www.firma.gov.pl oraz www.celdg.gov.pl.

 

Źródło: http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,12287,epuap-takze-bezplatn...