Elektroniczne wypisy z KRS - pełna moc urzędowa

Rada Ministrów zaakceptowała własnie projekt zmian w ustawie o KRS. Nowelizacja ma ułatwić funkcjonowanie firm poprzez upowszechnienie elektronicznych dokumentów w obrocie biznesowym.

Projektowane zmiany przyniosą wymierne oszczędności finansowe. Dziś drogo opłacane usługi wywiadowni czy dostępu dokumentów złożonych w KRS mają być bezpłatne. Zapisy zawarte w nowelizacji mają zapewnić nieograniczony wgląd w aktualne dane rejestrowe (dziś możemy obejrzeć tylko skromną ich część), a także pozwolić uzyskiwanie bezpłatnych informacji i dokumentów spółek kapitałowych zgromadzonych w KRS.

Taki dostęp umożliwi np. weryfikację sprawozdań finansowych, do ktorych składania corocznie są zobligowane wszystkie firmy prowadzące pełną księgowość.

Dokumenty wydawane przez Sąd Rejestrowy takie jak wypisy, odpisy czy zaświadczenia wg aktualnego stanu prawnego mają swoją moc urzędową wyłacznie w formie papierowej, po nowelizacji zarówno elektroniczne jak i papierowe wypisy będą miały tę samą moc.

Co ważne to bezpłatnie będzie można przeglądać nie tylko rejestr przedsiębiorców, ale i stowarzyszeń czy fundacji.

Wg planów Rządu ustawa nowelizująca ma wejść w życie 1 października 2010 r.

źródło: www.podatki.biz