E-fatktury - sposób na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy.

Fiskus potwierdził, że możliwe jest przesyłanie e-mailem faktur w formacie PDF. W interpretacji z 21 lutego 2011 (IPPP1-443-1175/10-4/EK) Izba Skarbowa w Warszawie uznała, że można przesyłać faktury sprzedaży i ich korekty pocztą elektroniczną w formie plików PDF. Zaakceptowała też, że na ich podstawie nabywca może odliczać VAT. Niemniej jednak fiskus zastrzegł, że podatnicy muszą zapewnić autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur, bez wątpienia jednak jest to korzystne stanowisko dla firm.

 

Przesyłanie faktur w formie elektronicznej uzależnione jest od uprzedniej zgody na stosowanie tego sposobu przez kontrahenta. Zgodnie z § 3 rozporządzenia z 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

Faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przez odbiorcę faktury. Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Przepisy nie określają jednak w jakiej formie elektronicznej kontrahent ma wystawić akceptację.

 

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem zabezpieczającym interesy zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy będzie jednakże zawarcie porozumienia, które będzie kompleksowo regulowało wzajemne prawa i obowiązku stron.

 

Źródło: http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,11949,dzieki-e-fakturom-mo...