Czy opisywać fakturę kosztową rozliczaną w PKPiR?

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów w małej firmie. Czy powinnam opisywać wszystkie faktury kosztowe, nawet te oczywiste, jak czynsz, energia itp.? Jeśli trzeba opisywać, to czy wynika to z jakichś przepisów? – pyta czytelniczka Gazety Podatkowej.

Nie ma przepisów ustanawiających obowiązek opisywania faktur kosztowych dla potrzeb ich ujęcia w księdze podatkowej. Jedynie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.) nakazuje na dowodzie zakupu materiałów i towarów handlowych zamieszczać datę ich otrzymania i podpis osoby przyjmującej dostawę.

W praktyce podatnicy prowadzący księgę zamieszczają na fakturach kosztowych krótki opis. Potrzeba opisywania faktur jest uzasadniona m.in. w przypadku, gdy prowadzenie księgi podatkowej podatnik powierzy biuru rachunkowemu. Gdyby biuro otrzymywało od podatnika nieopisane faktury kosztowe, mogłoby nie mieć wystarczającej wiedzy do ich właściwej ewidencji.

źródło: http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,14488,jak-prawidlowo-opisac-fakture-kosztowa.html