Analiza porównawcza ogranicza ryzyko ponoszone w ramach cen transferowych

Dokumentacja podatkowa chroni podatnika przed zastosowaniem karnej 50% stawki podatkowej, a jego przedstawicieli – przed sankcjami z Kodeksu karnego skarbowego. Jeżeli jednak organ podatkowy uzna, że cena transakcji odbiega od ceny rynkowej, wówczas dokonuje szacowania tej ceny i doszacowania dochodu, na podstawie którego ustali zaległość podatkową.

"Podatnik jeżeli chce ograniczyć ryzyko ponoszone w zakresie cen transferowych powinien uzupełnić dokumentację o dodatkowy dokumeny, który nie jest wymagany przez przepisy podatkowe, czyli analizę porównawczą, która polega na porównaniu wyników transakcji miedzy podatnikiem i jego podmiotem powiązanym z wynikami uzyskanymi w zbliżonych transakcjach przez podmioty niepowiązane, a następnie wyciągnięciu na tej podstawie wniosków odnośnie rynkowego charakteru cen w transakcji badanej.

Celem analizy porównawczej jest weryfikacja, czy poziom cen w badanej transakcji można uznać za zgodny z warunkami rynkowymi w świetle dostępnych danych. W szczególności:

• przeprowadzenie analizy porównawczej przed rozpoczeciem transakcji z podmiotem powiązanym umożliwia ustalenie cen transferowych na poziomie rynkowym,
• przeprowadzenie analizy porównawczej w toku transakcji z podmiotem powiązanym umożliwia weryfikację, czy ceny transferowe ustalono na poziomie rynkowym oraz oszacowanie ryzyka związanego z dokonaniem szacunku przez organ podatkowy".

źródło: http://www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/4_13668.ht...